Akai Katana

XB360 / Action / Release: May 15, 2012 / ESRB: T