X
X

Kurohyo: Ryu-Ga-Gotoku Shinsho

PSP / Action Adventure / Release: Nov 30, 1999 / ESRB: U