X
X

Kurohyo: Ryu-Ga-Gotoku Shinsho

PSP / Action Adventure / Release: Nov 30, 1999 / ESRB: U

no boxshot

Kurohyo: Ryu-Ga-Gotoku Shinsho

PSP
  • Release Date Nov 30, 1999
  • Genre Action Adventure
  • Developer Sega
  • Publisher Sega